โครงการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ถวายพระภิกษุสงษ์ เนื่องในโอกาส พระชนมายุครบ 60  พรรษา สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี