มูลนิธิโรงพยาบาลทันตแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ใดๆ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 9:00 ถึง 13:30 น. โดยให้บริการ

- ขูดหินปูน

- ถอนฟัน

- และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี

จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 68 คน  จำนวนงาน 76 งาน

แยก เป็นถอนฟัน 11 งาน จำนวน 12 ซึ่  ขูดหินปูน 61 งาน และให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 4 งาน