มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการการรักษาทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ใดๆออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มกราคม2559 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 13.30 น. โดยให้บริการขูดหินปูน ถอนฟัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี จำนวนคนไข้เข้ารับบริการจำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 100 คน จำนวน 110 งาน แยกเป็น ถอนฟัน 20 งาน จำนวน 24 ซี่, ขูดหินปูน 55 งาน และเคลือบฟลูออไรด์ 35 งาน