#โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไลด์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี 
#จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 167 คน 
#ชาย 59 คน หญิง 108 คน 
#ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 167 คน 
#อุดฟัน 74 ซี่ 88 ด้าน
#ถอนฟัน 50 ซี่ 
#ขูดหินปูน 74 งาน