มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกหน่วยทำฟันฟรี 
ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. 
โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไลด์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี 


#จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 138 คน 
#ชาย 53 คน หญิง 85 คน 
#ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 138 คน 
#อุดฟัน 17 ซี่ 22 ด้าน
#ถอนฟัน 35 ซี่ 
#ขูดหินปูน 69 งาน
#sealants 30 ซี่
#เคลือบฟลูออไรด์ 74 งาน