มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกหน่วยทำฟันฟรี ณ โรงเรียนวัดด่าน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. 


#โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไลด์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี 
#จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 145คน 
#ชาย 58 คน หญิง 87 คน 
#ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 145คน 
#อุดฟัน 38 ซี่ 42 ด้าน
#ถอนฟัน 33 ซี่ 
#ขูดหินปูน 48 งาน
#sealants 51 ซี่
#เคลือบฟลูออไรด์ 78 งาน