มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกหน่วยทำฟันฟรี ณ โรงเรียนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. 


#โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไลด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี 
#จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 91 คน 
#ชาย 44 คน หญิง 47 คน 
#ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 91 คน 
#อุดฟัน 31ซี่ 42 ด้าน
#ถอนฟัน 7 ซี่ 
#ขูดหินปูน 50 งาน
#sealants 42 ซี่
#เคลือบฟลูออไรด์ 41งาน
#ตรวจสุขภาพฟันปกติ 9 คน