ประชาสัมพันธ์ค่ะ
ผู้ใดสนใจร่วมบริจาค?
#หนังสือเพื่อเข้าห้องสมุด?
#อุปกรณ์การเรียน
#แปรงสีฟันและยาสีฟัน เพื่อใช้ในการสอนทันตสาธารณสุขให้น้องๆ

สนใจร่วมบริจาคและสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรม
ติดต่อมาที่มูลนิธิได้เลยนะค่ะ
เบอร์ติดต่อ 065-3107797
ID : cudhf2556