มูลนิธิโรงพยาบาลคณทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกหน่วยทำฟันฟรี
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น.
โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ครอบฟัน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุดและเคลือบฟลูออไลด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี 
#จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 160 คน 
#ชาย 59 คน หญิง 101 คน 
#ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 160 คน 
#อุดฟัน 72 ซี่ จำนวน 99 ด้าน
#ถอนฟัน 54 ซี่ 
#ขูดหินปูน 57 งาน
#ผ่าฟันคุด 29 ซี่
#ครอบฟัน 10 ซี่
#รักษาราก 3 ซี่ 
#เคลือบฟลูออไรด์ 1 งาน
#ตรวจสุขภาพฟันปกติ 3 คน
#x-ray 28 งาน
รวมทั้งหมด 257 งาน