มูลนิธิโรงพยาบาลคณทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกหน่วยทำฟันฟรี ณ โรงเรียนวัดทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในวันอังคารที่ 29-30 มิถุนายน2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00น.
 
#โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน เคลือบฟลูออไลด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมฟรี 
#จำนวนคนไข้เข้ารับบริการทั้งหมด 138 คน 
#ชาย 74 คน หญิง 64  คน 
#ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม 138 คน 
#อุดฟัน 143 ซี่  จำนวน 193 ด้าน
#ถอนฟัน 72 ซี่ 
#ขูดหินปูน 59 งาน
#เคลือบฟลูออไรด์ 23 งาน
#sealant 163 งาน
#x-ray 12 งาน
 
รวมจำนวนงาน 472 งาน